En dækkende rejseforsikring er et krav for deltagelse i alle vore ridt, og du skal bekræfte skriftligt til os, at du har dækning for rideaktiviteter på rejsen. Kontroller altid med dit forsikringsselskab om ridning er dækket ind i din rejseforsikring. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi at du får en skriftlig bekræftelse fra dit forsikringsselskab.

Det blå kort, EU-sygesikringen, dækker midlertidige ophold i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. EU-sygesikringskortet giver dig ret til samme offentlige sygehjælp som borgerne i det land du befinder dig i. Sygehjælpen gives af læger og klinikker der er tilknyttet det offentlige sundhedsvæsen i det enkelte land. Du kan altså ikke forvente dækning via EU-sygesikringen på private klinikker og hospitaler. Reglerne for offentlig behandling er ikke ens i landene. Nogle ydelser kan være dækket i et land, mens de kan være helt undtaget i et andet land. Herudover kan der være regler om egenbetaling for behandling i landene. Det blå kort er dit bevis for, at du er sikret under EU-sygesikringen. Sørg for at have det blå kort med, og at det stadig er indenfor gyldighedsdatoen, når du skal ud at rejse. Det blå kort kan bestilles på www.borger.dk eller hos din kommune.

Ved rejser i ovenstående lande, kræver vi, at du udover at medbringe det blå EU-sygesikringsbevis, også har dækning ved en rejseforsikring, således at du er dækket på nærmeste klinik og hospital uanset om dette er offentligt eller privat – samt at du også er dækket ved hjemtransport.  

Det blå kort, EU-sygesikringen, dækker IKKE rejser udenfor EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz og du skal derfor selv afholde udgifter lægehjælp og hospitalsindlæggelse, hvis du ikke er dækket af en rejseforsikring.

Du er selv ansvarlig for at tegne din rejseforsikring med dækning for hele varigheden af dit ridt og som minimum dækker: medicinske udgifter såsom lægebehandling og hospitalsindlæggelse, personskade, død, hjemtransport og hjemkaldelse. Dækningen skal være på mindst 500.000 kr. for medicinske udgifter og mindst 500.000 kr. for hjemtransport.

Rid & Rejs forbeholder sig ret til at annullere din bestilling, hvis du ikke har tegnet passende rejseforsikring.

Vi anbefaler også at du tegner en afbestillingsforsikring samtidig med bestilling. En afbestillingsforsikring der dækker ved f.eks. akut sygdom hos dig eller dine nærmeste, som forhindrer dig i at rejse.

Gouda Rejseforsikring
Gouda Rejseforsikring er specialiseret i rejseforsikringer og er derfor erfarne i at hjælpe på destinationen. De dækker de krav der stilles for dækning på vore ridt – dertil har de en døgnåben alarmcentral med dansktalende personale, som står til rådighed hvis uheldet er ude.

Gouda Afbestillingsforsikring dækker, udover akut sygdom, desuden også tabt ferieformål. Det betyder at de dækker, hvis du inden din afrejse skulle få en skade, der gør at du ikke kan ride på din riderejse.

Du kan læse mere om Gouda og booke dine forsikringer her: Gouda Rejseforsikring